Jesus

Jesus er ikke det navn, som Jesus fra bibelen havde.

Ordet “Jesus” er den latinske form af det græske ‘Ina-00s, som igen er overset fra det hebraiske יהושע Jeshua, Joshua eller Jehoshua, der betyder “Jehovah er frelser”.

Jesus er hovedpersonen i de fire evangelier i Det nye testamente.

Jesus sidste ord i følge Bibelen
Hvad var det sidste Jesus sagde inden han dødede på korset? Det kommer an på, hvilken tekst du læser. Der er tre forskellige og forskelsbetydelige sidste ord i de fire evangelier.

Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” Mattæus 27,46 samt Markus 15,34
Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.” Lukas 23,46
Det er fuldbragt.” Johannesevangeliet 19,30

Skriv et svar