Hvad 40 betyder i Bibelen

Tallet 40 går igen så mange gange i Bibelen, at det kan bryges til drikkeleg eller i det mindste for smilebåndet frem når læseren af biblen igen og igen støder på 40.

Eksempler på 40 i Abraham-religionerne

Israelitterne gjorde ondt i Guds øje, hvilket blev straffet med 40 år i flisternes hånd. (Dommerbogen kapitel 13,1).

Det gamle testamente
Noahs oversvømmelse. Regn i 40 dage og 40 nætter (1 Mosebog 7,4 samt 1 Mos 7,24. Bemærk 1 Mos 7,24 siger 150 dage).
Moses var 40 dage (fyrre dage og fyrre nætter) på Sinajs bjerg for, at få de 10 bud af guden Jahve. (2 Mosebog 34,28)
Moses var 40 år om at lede jøderne gennem ørkenen (Sahara). Til sammenligning brugte tre mænd i 2006 111 dage på, at løbe på tværs af Sahara 6920 km.)
En kvinde er uren i 40 dage efter fødsel, hvis hun føder en dreng (3 Mosebog 12).
Tempelhallen var 40 alen lang (Ezekiels bog 41,2).

Det nye testamente
Jesus faster “i fyrre dage og fyrre nætter” i ørkenen. (Matthæusevangeliet 4,1).
Kyndelmisse ligger 40 dage efter jul.
Fyrre dage er perioden fra fastelavn til påske.
Derfor falder Kristi himmelfartsdag 40 dage efter påske.
Efter Jesus blev korsfæstet genopstod han, og viste sig for apostlene i 40 dage. (Apostlenes Gerninger 1,3.)
Derfor falder Kr. Himmelfartsdag 40 dage efter påske.

I religionsvidenskab blot anser tallet 40, når det optræder i Abraham-religionerne, som udfryk for “mange”. Fx ved Noahs oversvømmelse, det regnede i mange dage.

Skriv et svar