Hvad 40 betyder i Bibelen

Tallet 40 går igen så mange gange i Bibelen, at det kan bryges til drikkeleg eller i det mindste for smilebåndet frem når læseren af biblen igen og igen støder på 40.

Israelitterne gjorde ondt i Guds øje, hvilket blev straffet med 40 år i flisternes hånd. (Dommerbogen kapitel 13,1).

Det gamle testamente
* Noahs oversvømmelse. Regn i 40 dage og 40 nætter (1 Mosebog 7,4 samt 1 Mos 7,24. Bemærk 1 Mos 7,24 siger 150 dage).
* Moses var 40 dage (fyrre dage og fyrre nætter) på Sinajs bjerg for, at få de 10 bud af guden Jahve. (2 Mosebog 34,28)
* Moses var 40 år om at lede jøderne gennem ørkenen (Sahara). Til sammenligning brugte tre mænd i 2006 111 dage på, at løbe på tværs af Sahara 6920 km.)
* En kvinde er uren i 40 dage efter fødsel, hvis hun føder en dreng (3 Mosebog 12).
* Tempelhallen var 40 alen lang (Ezekiels bog 41,2).

Det nye testamente
* Jesus faster “i fyrre dage og fyrre nætter” i ørkenen. (Matthæusevangeliet 4,1).
* Kyndelmisse ligger 40 dage efter jul.
* Fyrre dage er perioden fra fastelavn til påske.
* Derfor falder Kristi himmelfartsdag 40 dage efter påske.
* Efter Jesus blev korsfæstet genopstod han, og viste sig for apostlene i 40 dage. (Apostlenes Gerninger 1,3.)
* Derfor falder Kr. Himmelfartsdag 40 dage efter påske.

I religionsvidenskab blot anser tallet 40, når det optræder i Abraham-religionerne, som udtryk for “mange”. Fx ved Noahs oversvømmelse, det regnede i mange dage.

Eksempler på 40 i Abraham-religionerne

Skriv et svar