Det bedste fra bibelen

Mange siger, at Bibelen er den mest solgt og mest indflydelsesrige bog; men desværre er kendskabet til, hvad bibelen virkelig siger meget lille. Her kan du læse bibelen online og selv læse, hvad der faktisk står i Det gamle testamente samt Det nye testamente.

biblen online

Bibelen findes i utallige udgaver, alene på dansk findes fire store udgaver:

Ny Verden-oversættelsen af de hellige skrifter
Bibelen af Bibelselskabet
Bibelen på Hverdagsdansk
Den Nye Aftale af Bibelselskabet
the Brick Testament
Awkward moments of the bible

Bibelen er en kanon
Nu til dags omtales biblen ofte som én bog, eller som to bøger (det damle testamente og det nye testamente); men det er en kanon af 66 udvalgte tekster, der under romersk ledelse på et koncil (kirkemøde) stemte om, hvilke tekster der skulle med i samlingen (som vi nu kalder bibelen).

Den udgave af bibelen, der er mest udbredt i Danmark, indeholder 66 bøger (Det gamle testamente: 39 + Det nye testamente: 27). Den romersk-katolske udgave af bibelen har dog også en gruppe tekster, der kaldes Apokryfe skrifter, hvilket der er 11 af.

Der er ikke kun én bibel

Grammatisk set er det forkert, at tale om “Bibelen” i bestemt form ental som én bog, der gælder for alle udgaver af biblen, af flere årsager.

For det første er flere bøger fjernet fra bibelen i den udgave, som mange danske protestanter (folkekirkekristne) kender. Den bibel, som er udgivet af Det Danske Bibelselskab som standart. Udvalget samt rækkefælgen af inkluderede tekster i biblen er besluttet ud fra mange, lange teologiske årsager. 11 ud af bibelens 77 tekster er censureret bort fra biblen.

For god ordens skyld skal det dog nævnes, at Det Danske Bibelselskab udgiver dog udgaver af Bibelen med de 11 apokryfe tekster.

Oversættelse af bibelen

Hele Bibelen er oversat til 451 sprog i følge bladet Bibelen og verden nr 4 | oktober 2012. Hver oversættelse er en fortolkning, og i Danmark har vi mindst tre komplette oversættelser af hele Bibelen (Bibelselskabets autoriserede, Jehovas Videns udgave samt Bibelen på hverdagsdansk af Iver Vind …. samt ældre udgaver/oversættelser). Dertil en delvis oversættelse af Bibelen videnskabeligt. Dvs hvor sproget er mere direkte oversat – uden hensyntagen til teologisk opfattelse.

Men det skal også med, at der findes mere end 5000 kildeskrifter af bibelen. Det er af disse tekster, bibelen er oversat til de mange omtale sprog. Disse mere end 5000 udgaver af bibelen har mange indbyrdes konflikter – nogle af disse er tydeligvis skrivefejl og ubetydelig brug af forskellige ord; men der er også forskelle, der har meget stor forskel for bibelens budskær/lære.

Den mest populære/udbredte bibel
Den mest udbredte oversættelse af bibelen er King James Version. Det var i 1604 at ærkebiskoppen af Canterbury, Richard Bancroft med støtte fra kong James I (1603-25) igangsatte en ny revideret oversættelse af Bibelen, som kom i trykken i 1611. King James I beordrede 47 “lærde” sat til at oversætte Bibelen ud fra grundsprogene hebraisk og græsk under ledelse af ærkebiskop Richard Bancroft. Oversættelsen skulle være i overensstemmelse med den anglikanske kirkes selvopfattelse ledet af biskopper og det præstelige embedes betydning skulle ligeledes fremgå af oversættelsen. For eksempel skulle ordet for ”kirke” ikke oversættes ”forsamling”, men netop ”kirke”.

Hvis du vil lære mere om de forskellige gamle udgaver af bibelen, så læs fx Bart D Ehrmann bogen “The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings”.

Læs bibelen gratis online
Du kan læse hele bibelen online, også på dansk. Den findes i mindst tre komplette oversættelser af biblen:
* Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter
* Det Danske Bibelselskab
* Bibelen på hverdagsdansk
* Lindberg bibelen
* Ny bibeloversættelse – på videnskabeligt grundlag

Læs også Bibelen for Ateister et glimrende website, der er rigt illustreret.

“Bibelen. Har man ikke læst den, er der meget man må undre sig over. Vores etik og moral bygger på den.” Sagt af Bjarne Reuter ifølge Euroman.